konkurs plastyczny "Gaz ziemny - bezpiecznie i ekologicznie

Fundacja dla zwierząt TECTUM we współpracy z zamojskim Ogrodem Zoologicznym im. Stefana Milera i Karpacką Spółką Gazownictwa zorganizowała konkurs plastyczny pt. "Gaz ziemny - bezpiecznie i ekologicznie". Uczniowie szkół podstawowych województwa lubelskiego, do których adresowany był konkurs nadesłali 177 prac związanych z ekologią i ochroną przyrody. Prace te ocenione zostały w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych.

KLASY I-III

Autorzy prac nagrodzonych:
Kozyrska Ola Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu
Iza Biszczanik Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim
Kamila Kołcz Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu


Autorzy prac wyróżnionych:
Patrycja Sędłak Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
Bartłomiej Chrzan Szkoła Podstawowa w Skierbieszowie


KLASY IV-VI

Autorzy prac nagrodzonych:
Olga Kurek Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie
Anna Lewińska Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu
Honorata Krupa Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
Klaudia Szeremeta Szkoła Podstawowa w Komarowie – Osadzie


Autorzy prac wyróżnionych:
Patryk Żuk OREW Zamość
Julia Pliżga Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
Magdalena Wodyk Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu
Julia Poździk Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

  
Wyżej wymienione osoby wraz z nauczycielem lub rodzicem zaproszeni zostali do udziału w „Wieczorze marzeń w Zamojskim ZOO” (25.05.2012), podczas którego  uroczyście wręczane były dyplomy i nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród rzeczowych jest Karpacka Spółka Gazownictwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
Liczymy na dalszą współpracę.