Nowy dom dla rysia w zamojskim zoo

W zamojskim zoo ryś ma nowy dom - wybieg powstały dzięki wsparciu finansowemu Karpackiej Spółki Gazownictwa i naszej fundacji. Otwarcie wybiegu w dniu 28 października 2010 połączone będzie  z podsumowaniem konkursu plastycznego pt "Przyroda Lubelszczyzny - Bioróżnorodnosć" organizowany przez ZOO Zamość i Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszynskiego w Zamościu.