Modernizacja kojców w schronisku zakończona

Działania  projektu PRAWDZIWY PRZYJACIEL PSA  realizowanego w ramach VIII edycji  programu Aktywna Wiosna finansowanego przez Fundację Pro Bono PL  dobiegają końca. Od maja tego roku Fundacja dla Zwierząt TECTUM, Bursa Międzyszkolna nr 1 w Zamościu, Ogród Zoologiczny i Schronisko dla Bezdomnych Psów w Zamościu  realizowały zadania projektu mające na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problem bezdomności zwierząt wynikający z nieodpowiedzialności człowieka.  Spotkania młodzieży z lekarzem weterynarii, lekarzem pediatrii, kierownikiem schroniska i wolontariuszką przyczyniły się do uświadomienia zagrożeń i korzyści płynących z obcowania ze zwierzętami. Materiały promujące projekt  - plakaty, foldery  zwróciły uwagę na los zwierząt niczyich i zachęciły młodych ludzi do wolontariatu na rzecz  schroniska.

Zwycięska praca w konkursie plastycznym „Podaruj nam dom” została wydrukowana w formie plakatu i rozpowszechniona w zamojskich placówkach edukacyjnych.

Za fundusze uzyskane od  Fundacji Pro Bono PL zakupiono materiały budowlane na remont pomieszczeń dla psów. Dzięki  dużemu zaangażowaniu i pracy pracowników schroniska i wolontariuszy  w czasie wakacji przeprowadzono gruntowny remont wszystkich izolatek  w schronisku.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  

wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu