JESTEM PRZYJACIELEM MOJEGO PSA

       Fundacja dla Zwierząt „TECTUM”  i  Ogród Zoologiczny  im. Stefana Milera w Zamościu  nawiązały współpracę  z zamojskimi szkołami podstawowymi w  zakresie kształtowania postawy poszanowania przyrody  i uświadamiania dzieciom  odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. Akcję wspiera Internetowy Sklep dla Miłośników Zwierząt KARUSEK.COM.PL
       Zorganizowane zostały spotkania z uczniami  z klas I - III  na terenie szkół pt. ”Jestem przyjacielem mojego psa” . Celem przedsięwzięcia było:
• uświadomienie odpowiedzialności za posiadane zwierzęta
• przedstawienie  zwierząt które można hodować w domu i zapoznanie uczniów z ich potrzebami
• zapoznanie uczniów z zamojskim schroniskiem dla psów  jako domem zwierząt niczyich. 

    Przeprowadzonej kampanii edukacyjnej towarzyszyła zbiórka funduszy na rzecz poprawy warunków bytowych w Schronisku dla Bezdomnych Psów w Zamościu. W sumie zebrano:  876.50zł.
Uczniów Klasy I  A ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, najbardziej zaangażowanych w zbiórkę  nagrodzono zaproszeniem do ZOO w  terminie ustalonym z nauczycielem grupy.
Pieniądze zebrane przez uczniów zostaną  przeznaczone na wyżej wspomniany cel.

W zajęciach uczestniczyły uczniowie szkół podstawowych w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Żdanowie i Kolonii Sitno.   Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za miłą atmosferę spotkań oraz liczymy na dalszą współpracę
 

 

Poprawiony (sobota, 01 maja 2010 06:50)