Zwierzęta zamojskich parków krajobrazowych w naszym Zoo

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych w przedziale klas 4- 6  do wzięcia udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

Naszym celem jest rozwijanie przyrodniczych zainteresowań, rozpowszechnienie wśród dzieci ideologii ochrony przyrody przy udziale parków krajobrazowych i ogrodu zoologicznego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy który odbędzie się w szkołach, drugi zaś w zoo. Przygotujemy zadania indywidualne (w pierwszej części konkursu) i grupowe(w drugiej części konkursu). Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu stanie się okazją do wspólnej nauki, sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności przyrodniczych i dobrej  zabawy.